[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Join the Tor challengeHej!

Jag har varit sugen på att hosta en sådan själv, men har inte
riktigt tid eller kompetens att hålla en sådan igång 24/7.
Därför undrar jag om det är möjligt att donera till just
detta ändamål? Dvs så att nästa hela beloppet går just till
detta.

Mats

On 06/05/2014 09:40 PM, Linus Nordberg wrote:
> Hej listan!
> 
> Om ni vara med och göra nätet bättre, se om 
> 
>   https://www.eff.org/torchallenge/
> 
> kan inspirera er till lite mer aktivism.
> 
> Ni vet väl att er medlemsavgift till DFRI också går till att driva
> Tor-relän? Just sayin.
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan