[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Join the Tor challengeHej Mats!

Jadå, ange det på inbetalningen eller meddela ekonomi@xxxxxxx per mejl
vad beloppet är.

I praktiken går i stort sett alla DFRI:s pengar till Tor-trafik idag.

Här kan du se vad vi får in f.n.: https://www.dfri.se/donera/donationer/Mats Henricson <mats@xxxxxxxxxxxx> wrote
Sun, 08 Jun 2014 17:04:17 +0200:

| Hej!
| 
| Jag har varit sugen på att hosta en sådan själv, men har inte
| riktigt tid eller kompetens att hålla en sådan igång 24/7.
| Därför undrar jag om det är möjligt att donera till just
| detta ändamål? Dvs så att nästa hela beloppet går just till
| detta.
| 
| Mats
| 
| On 06/05/2014 09:40 PM, Linus Nordberg wrote:
| > Hej listan!
| > 
| > Om ni vara med och göra nätet bättre, se om 
| > 
| >   https://www.eff.org/torchallenge/> 
| > kan inspirera er till lite mer aktivism.
| > 
| > Ni vet väl att er medlemsavgift till DFRI också går till att driva
| > Tor-relän? Just sayin.
| > 
| 
| -- 
| DFRI-listan är öppen för alla.
| Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
| Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfriListpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan