[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Join the Tor challengeDFRI är en del av Torservers.net och får regelbundet pengar därifrån.
https://www.torservers.net/partners.html

Det kanske vi borde berätta mer om på vår egen sida när jag tänker efter.


Christopher Käck <christopher.kack@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 08 Jun 2014 17:25:26 +0200:

| Torservers.net erbjuder en sådan tjänst
| (https://www.torservers.net/services.html).
| 
| Chrisopher
| 
| On 2014-06-08 17:04, Mats Henricson wrote:
| > Hej!
| >
| > Jag har varit sugen på att hosta en sådan själv, men har inte
| > riktigt tid eller kompetens att hålla en sådan igång 24/7.
| > Därför undrar jag om det är möjligt att donera till just
| > detta ändamål? Dvs så att nästa hela beloppet går just till
| > detta.
| >
| > Mats
| >
| > On 06/05/2014 09:40 PM, Linus Nordberg wrote:
| >> Hej listan!
| >>
| >> Om ni vara med och göra nätet bättre, se om 
| >>
| >>   https://www.eff.org/torchallenge/>>
| >> kan inspirera er till lite mer aktivism.
| >>
| >> Ni vet väl att er medlemsavgift till DFRI också går till att driva
| >> Tor-relän? Just sayin.
| >>
| 
| -- 
| Christopher Käck
| christopher.kack@xxxxxxxxx
| 
| PGP key can be found on https://hkps.pool.sks-keyservers.net/pks/lookup?op=index&search=christopher.kack%40gmail.com&fingerprint=on&exact=on
| 
| 
| -- 
| DFRI-listan är öppen för alla.
| Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
| Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfriListpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan