[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Join the Tor challengeTorservers.net erbjuder en sådan tjänst
(https://www.torservers.net/services.html).

Chrisopher

On 2014-06-08 17:04, Mats Henricson wrote:
> Hej!
>
> Jag har varit sugen på att hosta en sådan själv, men har inte
> riktigt tid eller kompetens att hålla en sådan igång 24/7.
> Därför undrar jag om det är möjligt att donera till just
> detta ändamål? Dvs så att nästa hela beloppet går just till
> detta.
>
> Mats
>
> On 06/05/2014 09:40 PM, Linus Nordberg wrote:
>> Hej listan!
>>
>> Om ni vara med och göra nätet bättre, se om 
>>
>>   https://www.eff.org/torchallenge/
>>
>> kan inspirera er till lite mer aktivism.
>>
>> Ni vet väl att er medlemsavgift till DFRI också går till att driva
>> Tor-relän? Just sayin.
>>

-- 
Christopher Käck
christopher.kack@xxxxxxxxx

PGP key can be found on https://hkps.pool.sks-keyservers.net/pks/lookup?op=index&search=christopher.kack%40gmail.com&fingerprint=on&exact=on


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan