[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Datalagringsdirektivet - Sten Heckscher ska ge besked på torsdagSus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote
Tue, 10 Jun 2014 22:56:54 +0200:

| Regeringens direktiv till utredningen
| http://www.regeringen.se/download/e1cc2993.pdf

Intressant!

Länken i ditt mejl fungerade inte för mig. Men det var det här du
menade, eller hur?

  http://www.regeringen.se/sb/d/18316/a/239418

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan