[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: SV: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimationFöråt ett råd i bästa välmening, men skulle det inte gå att påbörja nån slags mejväxling med den ansvariga institutionen eller linkande?

Vet inte om det finns nån "askthegovernment. se" som motsvarar "asktheeu.org", men en mer formell process än mail på den här listan skulle kanske lösa upp några kommunikaitonsknutar och fastställa var dom riktiga problemen ligger.

Extemfallet är kommunikation via rättsprocess, om inte det finkar så får man jobba för ändrad lagstiftning.

Korvmaskinister unite! 

mvh

//Erik


-----Original Message-----
From: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx] 
Sent: 12 June 2014 09:49
To: Anne-Marie Eklund-Löwinder; listan@xxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: SV: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation

Bästa Anne-Marie Eklund-Löwinder!
Du har inte svarat på min fråga. Du har
inte heller haft några invändningar mot
att legitmationsutfärdarna (bankerna,
Telia m.fl.) både i dagens och i
framtida Svensk e-legitimation samlar
adresserna till användarnas anlitade
tjänster. Du konstaterar att här finns
inget att se och ber mig cirkulera. Allt
detta tycker jag är oseriöst.
Erik Mjöberg

On 2014-06-11 15:20, Anne-Marie
Eklund-Löwinder wrote:
> Hej,
>
> Jag tror du övertolkar budskapet. Jag har inget intresse av att föra den här diskussionen med dig. Jag håller inte med dig, och jag ser inte något som indikerar att du har rätt och jag har fel. Men jag släpper det. Jag har verkligen inte tid. OK? Det måste dessutom finnas mycket bättre mejlinglistor att föra den här diskussionen på än DFRI:s, eller varför inte rikta frågan direkt till e-legitimationsnämnden.
>
> Med vänlig hälsning,
>
> Anne-Marie
>
>
>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
>> Skickat: den 11 juni 2014 10:59
>> Till: Anne-Marie Eklund-Löwinder; listan@xxxxxxxxxxxxx
>> Ämne: Re: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
>>
>> Bästa Anne-Marie Eklund-Löwinder!
>>
>> Jag förvånar mig över Dina oförskämdheter och Din maktarrogans, men låter
>> den saken bero.
>>
>> Det som är ännu allvarligare är att Du inte ens försöker svara på min fråga om
>> E-legitimationsnämndens insamling av tjänsteleverantörernas adresser
>> tillgodoser kraven i Personuppgiftslagen och i direktivet till tillsättandet av E-
>> legitimationsnämnden, utan i stället tar upp något som jag över huvud taget
>> inte har nämnt, nämligen anvisningstjänsten i Svensk e-legitimation. Det jag
>> frågade Dig om är ju en helt annan sak, vilket Du med Dina djupa kunskaper i
>> ämnet säkert förstår.
>>
>>
>> Det är för mig obegripligt att Du anser Dig och dessutom anser mig ha andra
>> och viktigare frågor att beakta än den uppenbara integritetskränkning som
>> sker i dagens e-legitimation och genom användningen av SAML i förslaget till
>> ny Svensk e-legitimation.
>>
>>
>> Med förundrad hälsning
>>
>> Erik Mjöberg
>>
>> On 2014-06-10 07:24, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
>>
>>
>> Hej!
>>
>> På frågan riktad till mig:
>>
>> Frågan är egentligen hypotetisk eftersom det inte är så det fungerar. Om det
>> är anvisningstjänsten du är upprörd över, så har den flera gränssnitt - endast
>> ett av dessa innebär att användarens UA hämtar listan över valbara utgivare
>> och därmed lämnar spår efter sig i form av IP-adresser. I andra situationer
>> hämtar e-tjänsten listan regelbundet och presenterar den själv. Och i andra
>> fall används inte anvisningstjänsten alls. Anvisningstjänsten är dessutom
>> federationsspecifik, och ger därför inte den helhetsbild av användningen
>> som du försöker göra gällande. Det är inte heller dessa uppgifter som ligger
>> till grund för vare sig debitering eller statistik, du har helt enkelt förstått det
>> hela väldigt fel.
>>
>> Jag är inte jurist, men det finns inga indikationer på att den här
>> anvisningstjänsten skulle vara oförenlig med svensk och europeisk
>> persondataskyddslagstiftning. Tror du inte på det så får du ställa samma fråga
>> till ansvariga myndigheter.
>>
>>
>> Så min slutsats: Här finns inget att se, cirkulera. Rikta din energi på något som
>> faktiskt är problematiskt. Det finns gott om sådant.  Det behöver i alla fall jag
>> göra. Så jag avslutar den här diskussionen från min sida.
>>
>> Med vänlig hälsning,
>>
>>
>>
>> Anne-Marie
>>
>>
>>
>>
>>
>> Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
>> Skickat: den 5 juni 2014 09:51
>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>> Ämne: Fwd: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
>>
>>
>>
>> Hej igen!
>>
>> Beträffande frågan om samtycke i e-legitimationer,
>> kan man inte bygga upp ett legitimeringssystem som
>> förutsätter att de legitimerade samtycker till att
>> personuppgifter används i strid med PuL.
>>
>> Om jag inte samtycker till att mina besök hos anlitade
>> tjänster registreras av legitimationsutfärdarna, får jag
>> inte vara med då? Får jag inte vara med om jag inte
>> samtycker till att banken känner till att jag tidsbokat
>> på en HIV-klinik?
>>
>> Och slutligen en fråga till Anne-Mari Eklund Lövinder:
>> Anser Du att integritetskravet i direktivet 2010:69 är
>> uppfyllt, om adresserna till de av användarna anlitade
>> tjänsterna samlas in av e-legitimationsnämnden i
>> enlighet med SAML-idp-discovery-standarden, men
>> användarna skalas av vid rapporteringen till
>> faktureringen?
>>
>> Vänliga hälsningar
>>
>> Erik Mjöberg
>>
>>
>>
>> -------- Original Message --------
>>
>> Subject:
>>
>> Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
>>
>> Date:
>>
>> Wed, 04 Jun 2014 17:33:12 +0200
>>
>> From:
>>
>> Erik Mjöberg <erik.mjoberg@xxxxxx> <mailto:erik.mjoberg@xxxxxx>
>>
>> Organization:
>>
>> AB XML Sweden
>>
>> To:
>>
>> Tobias Pulls <tobias.pulls@xxxxxx> <mailto:tobias.pulls@xxxxxx> ,
>> listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>>
>>
>>
>> Hej Tobias!
>>
>> Bra att Du tog upp frågan om samtycke.
>>
>> I avtalet med min bank, Handelsbanken, finns ingenting om samtycke till att
>> samla
>>  in uppgifter om besökta tjänster. Jag känner inte heller till att någon annan
>> legitimationsutfärdare skulle ha en sådan friskrivning. Slutligen kan
>> utfärdaren
>> begära samtycke till insamling av adressen till den anlitade tjänsten i
>> samband med
>> att tjänsten anlitas, men inte heller det har skett i någon av de tjänster som
>> jag
>> har anlitat.
>>
>> Så jag känner mig ganska kränkt av hanteringen ... Men det har en mycket
>> ringa
>> betydelse i sammanhanget. Det väsentliga är att den klart strider mot
>> Person-
>> uppgiftslagen (PuL)! Och inte bara mot PuL utan även mot t.ex. EU-stadgans
>> skydd
>> av personuppgifter i artikel 7 och 8. Om man tillämpar samma metod som EU-
>> domstolen gjorde beträffande upphävandet av ändringarna i
>> Datalagringsdirektivet
>> (proportionalitetsprincipen i artikel 52:1) skulle insamlingen av adresserna till
>> de av
>> användarna anlitade tjänsterna vara ett "allmänt samhällsintresse som
>> erkänns av
>> unionen" om hanteringen skulle godkännas av EU-domstolen. Det har jag
>> svårt att
>> tro.
>>
>> Det finns sedan flera år tillbaka färdiga lösningar på hur
>> legitimationsutfärdaren kan
>> styrka användarens identitet utan att känna till var styrkandet ska användas -
>> -
>> precis som i den analoga världen. Se t.ex. Identity 2.0 från 2006 eller user-
>> centric
>> IDs.
>>
>> Vänliga hälsningar
>>
>> Erik Mjöberg
>>
>> On 2014-06-04 15:39, Tobias Pulls wrote:
>>
>> 	Hej,
>>
>> 	Värt att notera är också att det här troligen inte är ett brott
>> mot
>> 	personuppgiftslagen _förutsatt_ att samtycke är inhämtat av t
>> ex banken
>> 	vid utfärdandet av BankID. Det sagt så är det knappast något
>> positivt
>> 	att denna spårbarhet finns i systemet och troligen är det
>> många fler än
>> 	Erik som upplever detta som ett intrång. Denna läcka baserat
>> på
>> 	samtyckte (som i dagsläget är långt från informerat i något
>> annat än
>> 	juridisk mening) borde ha tagits bort av e-
>> legitimationsnämnden genom
>> 	att förbjuda annan användning än strikt nödvändigt eftersom
>> 	identitetsleverantörer redan får betalt. Tyvärr gjordes inte
>> detta så
>> 	det är bara att hoppas att öppna och moderna tekniska
>> lösningar som
>> 	anonymous credentials används för nästa generation, för det
>> finns ingen
>> 	stark vilja att lägga in juridiskt personskydd utöver det
>> minimala som
>> 	krävs. Trevlig sits för identitetsleverantörerna dock, de får
>> betalt för
>> 	att skapa profiler av folk.
>>
>> 	Vad gäller punkt 2 från Erik så ska man vara väldigt försiktig
>> med att
>> 	underskatta tom vad den aggregarade informationen har för
>> inverkan på
>> 	personers privatliv. Det behövs inte mycket extra information
>> för att
>> 	skapa skrämmande scenarion. En av de få sakerna ur
>> integritetssynpunkt
>> 	som SAML förbättrar är möjligheten att bara ge ut relevant
>> information
>> 	till tjänster istället för allt på ett certifikat. Utöver det bör man
>> 	nog vara försiktig om man vill kalla SAML lösningen
>> integritetsvänlig.
>>
>> 	Mvh,
>> 	Tobias
>>
>> 	On 04/06/14 14:49, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
>>
>> 		Jag fann ingen anledning att kommentera 1. Det
>> är nog allmänt känt att det är personnummer i certifikatet och därmed är
>> spåret tydligt för banken med flera i dagens system. /amel
>>
>> 		Skickat från min HTC
>>
>>
>> 		----- Reply message -----
>> 		Från: "Erik Mjöberg" <erik.mjoberg@xxxxxx>
>> <mailto:erik.mjoberg@xxxxxx>
>> 		Till: "listan@xxxxxxxxxxxxx"
>> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>  <listan@xxxxxxxxxxxxx>
>> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>> 		Rubrik: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
>> 		Datum: ons, jun 4, 2014 14:25
>>
>>
>>
>> 		Hej DFRI-listan!
>>
>> 		Äntligen har jag fått ett svar i sak på vad jag hela
>> tiden påstått. Det är första gången på två år! Låt mig ta upp sakfrågorna.
>>
>> 		1. För det första har Anne-Marie Eklund-
>> Löwinder hittills inget att erinra mot min beskrivning att e-
>> legitimationsutfärdarna (bankerna, Telia, m.fl.)
>> 		samlar in adresserna till de av användarna
>> anlitade e-tjänsterna i dagens e-legitimationssystem. Det är allvarligt nog! I
>> det föreslagna nya systemet
>> 		med Svensk e-legitimation bekräftas tidigare
>> adressinsamling genom användning av standarden SAML-assertion.
>>
>> 		Om jag har gjort en tidsbokning på en HIV-klinik
>> eller hos en psykiater med min e-legitimation, vill jag inte att banken ska få
>> reda på det. Om jag har varit
>> 		inne på mina apoteksrecepttjänster vill jag inte
>> att banken ska känna till det. Om min hustru har haft flera tidsbokningar för
>> kontroll av bröstcancer vill
>> 		jag inte att banken ska känna till det. Jag vill inte
>> heller att banken ska kunna sälja dessa uppgifter till det försäkringsbolag där
>> min hustru eller jag har
>> 		våra livförsäkringar. Om jag t.ex. har anlitat
>> Svenska Spels tjänster ofta vill jag inte att banken ska komma till mig och
>> begära omförhandling av räntan
>> 		på mitt bostadslån eftersom banken då
>> bedömer sig ta en högre risk. Om bolånet ligger i en annan bank vill jag inte
>> att banken ska sälja samma
>> 		uppgifter till den banken. Om jag är medlem i ett
>> politiskt parti vill jag inte att banken ska känna till att jag loggar in mig med e-
>> legitimation på partiets
>> 		medlemstjänst. Jag anser att dessa förhållanden
>> gravt kränker min personliga integritet. Jag har därmed lidit skada. Detta
>> gäller även 2 miljoner andra
>> 		e-legitimationsinnehavare som med mig har
>> förvägrats det skydd som tillkommer oss enligt Personuppgiftslagen
>> (1998:204).
>>
>> 		Om jag i den analoga världen vill legitimera mig
>> med mitt körkort, har Transportstyrelsen, som utfärdat mitt körkort, ingen
>> aning om var, när och
>> 		i vilken omfattning jag identifierar mig med
>> körkortet. Då borde det självklart vara ett anständighetskrav att den digitala
>> lösningen uppfyller minst samma
>> 		integritetskrav. Men om det fungerade med
>> mitt körkort som det fungerar på nätet med e-legitimation skulle den expedit
>> som granskar mitt körkort
>> 		säga: "Vänta ett tag, jag ska bara skicka
>> information till Transportstyrelsen om att Du har legitimerat Dig här." Då
>> skulle jag fråga mig: "Vad angår det
>> 		Transportstyrelsen var jag legitimerar mig med
>> mitt körkort?"
>>
>> 		2. Punkt 2 stämmer exakt med felet i principen
>> att E-legitimationsnämnden samlar de adresser användaren anlitar när
>> hon/han identifierar
>> 		sig i en e-tjänst. E-legitimationsnämnden
>> hämtar/samlar dessa adresser enligt SAML-idp-discovery-standarden. Det är
>> detta som kommittédirektivet
>> 		2010:69 skjuter in sig på. Insamlandet! Och
>> direktivet utgår då från Personuppgiftslagen (1998:204), som slår ned på
>> "behandling av personuppgifter"
>> 		(3 §) som innefattar "Varje åtgärd eller serie av
>> åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, ... t.ex. insamling, ...
>> inhämtande ... av uppgifter ...".
>> 		Att sedan det rapporterade statistikunderlaget
>> har skalat av individerna har inte med saken att göra, det handlar om
>> kosmetik - inte om integritetsskydd.
>>
>> 		Jag överlåter åt läsaren av detta att avgöra om
>> mina påståenden är ogrundade eller om jag har fått saker och ting rejält om
>> bakfoten.
>>
>> 		---
>>
>> 		Till Sven Ruin vill jag säga att det ligger mycket i
>> vad Du säger. Naturligtvis går det att omformulera frågorna. T.ex.: Anser Du
>> att det är bra att utfärdarna av
>> 		dagens e-legitimationer (banker, Telia m.fl.)
>> känner till vilka tjänster användarna identifierar sig på?
>>
>> 		Vänliga hälsningar
>>
>> 		Erik Mjöberg
>>
>> 		---
>> 		On 2014-06-04 10:51, Anne-Marie Eklund-
>> Löwinder wrote:
>> 		Hej,
>> 		Din punkt 2 stämmer inte ett enda dugg, där
>> behöver du göra din hemläxa, och andra också kanske? Vilken tur då att det
>> är så lätt att kontrollera fakta. Regelverket för svensk e-legitimation finns
>> publicerat för allmän beskådan, och för varje läskunnig att ta till sig.
>>
>> 		Ni hittar det på http://www.elegnamnden.se/
>> eller närmare bestämt här:
>> http://www.elegnamnden.se/regelverketgallandeversion.4.77dbcb04143807
>> 0e039a8b6.html
>>
>> 		Jag kan varmt rekommendera alla intresserade
>> att sätta sig in i hur det ser ut. Det ger tvärtom mot vad Erik (vad jag kan se
>> helt ogrundat) påstår. Jag pekar på några av de viktigaste sakerna här:
>>
>> 		Se Bilaga J - Rapporteringsrutiner, punkten 7.5:
>>
>> 		"Rapporterat statistikunderlag ska inte medge
>> att det går att härleda enskilda transaktioner mellan Användare och e-tjänst".
>>
>> 		Se även Bilaga A - Ersättning och fakturering,
>> punkterna 2, 4.1 och 4.2, om vilken information som fakturorna innehåller.
>> De anger i praktiken enbart antal unika användare per e-tjänst.
>>
>> 		Min slutsats är att du har fått saker och ting
>> rejält om bakfoten.
>>
>>
>>
>> 		Med vänlig hälsning,
>> 		Anne-Marie Eklund Löwinder
>> 		Säkerhetschef
>> 		.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
>> 		Adress: Ringvägen 100
>> 		Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
>> 		Växel: 08-452 35 00
>> 		Direkt: 08-452 35 17
>> 		Mobil: 0734-31 53 10
>> 		E-post: anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx
>> <mailto:anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx> <mailto:anne-marie.eklund-
>> lowinder@xxxxxx> <mailto:anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx>
>> 		Twitter: @amelsec
>> 		Webbplats: https://www.iis.se
>> 		Från: Erik Mjöberg
>> [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
>> 		Skickat: den 3 juni 2014 22:56
>> 		Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
>> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>> 		Ämne: [DFRI-listan] E-legitimation
>> 		... och här en fråga om e-legitimation:
>>
>> 		I kommittédirektiv 2010:69 för bildandet av E-
>> legitimationsnämnden står:
>>
>> 		Felaktigt utformat skulle ett system för
>> samordning av elektronisk identifiering
>> 		och signering kunna leda till risker för den
>> personliga integriteten, t.ex. om
>> 		uppgifter om en enskilds alla kontakter med
>> myndigheterna skulle samlas på
>> 		samma ställe ...
>>
>> 		1. Visste Du att utfärdarna av dagens e-
>> legitimationer (banker, Telia m.fl.) känner
>> 		till vilka tjänster användarna identifierar sig på?
>> (Se BankIds hemsida<http://www.bankid.com/sv/statistik/>
>> <http://www.bankid.com/sv/statistik/> , punkterna
>> 		7 och 8 i statistikrapporterna)
>>
>> 		2. Visste Du att i det nya förslaget till Svensk e-
>> legitimation känner inte bara
>> 		utfärdarna till de tjänster användarna
>> identifierar sig på utan även E-legitima-
>> 		tionsnämnden (en myndighet under
>> Skatteverket) samlar in samma uppgifter
>> 		(för att proportionera identifieringskostnaderna
>> på de myndigheter som levererar
>> 		tjänsterna)?
>>
>> 		Vänliga hälsningar
>>
>> 		Eri Mjöberg
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan