[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: SV: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimationJa, det var väl ungefär det jag svarade tyckte jag.

/amel> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: JOSEFSSON Erik [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 12 juni 2014 11:00
> Till: 'Erik Mjöberg'; Anne-Marie Eklund-Löwinder; listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: RE: SV: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> 
> Föråt ett råd i bästa välmening, men skulle det inte gå att påbörja nån slags
> mejväxling med den ansvariga institutionen eller linkande?
> 
> Vet inte om det finns nån "askthegovernment. se" som motsvarar
> "asktheeu.org", men en mer formell process än mail på den här listan skulle
> kanske lösa upp några kommunikaitonsknutar och fastställa var dom riktiga
> problemen ligger.
> 
> Extemfallet är kommunikation via rättsprocess, om inte det finkar så får man
> jobba för ändrad lagstiftning.
> 
> Korvmaskinister unite!
> 
> mvh
> 
> //Erik
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
> Sent: 12 June 2014 09:49
> To: Anne-Marie Eklund-Löwinder; listan@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: Re: SV: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> 
> Bästa Anne-Marie Eklund-Löwinder!
> Du har inte svarat på min fråga. Du har
> inte heller haft några invändningar mot
> att legitmationsutfärdarna (bankerna,
> Telia m.fl.) både i dagens och i
> framtida Svensk e-legitimation samlar
> adresserna till användarnas anlitade
> tjänster. Du konstaterar att här finns
> inget att se och ber mig cirkulera. Allt detta tycker jag är oseriöst.
> Erik Mjöberg
> 
> On 2014-06-11 15:20, Anne-Marie
> Eklund-Löwinder wrote:
> > Hej,
> >
> > Jag tror du övertolkar budskapet. Jag har inget intresse av att föra den här
> diskussionen med dig. Jag håller inte med dig, och jag ser inte något som
> indikerar att du har rätt och jag har fel. Men jag släpper det. Jag har verkligen
> inte tid. OK? Det måste dessutom finnas mycket bättre mejlinglistor att föra
> den här diskussionen på än DFRI:s, eller varför inte rikta frågan direkt till e-
> legitimationsnämnden.
> >
> > Med vänlig hälsning,
> >
> > Anne-Marie
> >
> >
> >
> >> -----Ursprungligt meddelande-----
> >> Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
> >> Skickat: den 11 juni 2014 10:59
> >> Till: Anne-Marie Eklund-Löwinder; listan@xxxxxxxxxxxxx
> >> Ämne: Re: SV: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> >>
> >> Bästa Anne-Marie Eklund-Löwinder!
> >>
> >> Jag förvånar mig över Dina oförskämdheter och Din maktarrogans, men
> >> låter den saken bero.
> >>
> >> Det som är ännu allvarligare är att Du inte ens försöker svara på min
> >> fråga om E-legitimationsnämndens insamling av tjänsteleverantörernas
> >> adresser tillgodoser kraven i Personuppgiftslagen och i direktivet
> >> till tillsättandet av E- legitimationsnämnden, utan i stället tar upp
> >> något som jag över huvud taget inte har nämnt, nämligen
> >> anvisningstjänsten i Svensk e-legitimation. Det jag frågade Dig om är
> >> ju en helt annan sak, vilket Du med Dina djupa kunskaper i ämnet säkert
> förstår.
> >>
> >>
> >> Det är för mig obegripligt att Du anser Dig och dessutom anser mig ha
> >> andra och viktigare frågor att beakta än den uppenbara
> >> integritetskränkning som sker i dagens e-legitimation och genom
> >> användningen av SAML i förslaget till ny Svensk e-legitimation.
> >>
> >>
> >> Med förundrad hälsning
> >>
> >> Erik Mjöberg
> >>
> >> On 2014-06-10 07:24, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> >>
> >>
> >> Hej!
> >>
> >> På frågan riktad till mig:
> >>
> >> Frågan är egentligen hypotetisk eftersom det inte är så det fungerar.
> >> Om det är anvisningstjänsten du är upprörd över, så har den flera
> >> gränssnitt - endast ett av dessa innebär att användarens UA hämtar
> >> listan över valbara utgivare och därmed lämnar spår efter sig i form
> >> av IP-adresser. I andra situationer hämtar e-tjänsten listan
> >> regelbundet och presenterar den själv. Och i andra fall används inte
> >> anvisningstjänsten alls. Anvisningstjänsten är dessutom
> >> federationsspecifik, och ger därför inte den helhetsbild av
> >> användningen som du försöker göra gällande. Det är inte heller dessa
> >> uppgifter som ligger till grund för vare sig debitering eller statistik, du har
> helt enkelt förstått det hela väldigt fel.
> >>
> >> Jag är inte jurist, men det finns inga indikationer på att den här
> >> anvisningstjänsten skulle vara oförenlig med svensk och europeisk
> >> persondataskyddslagstiftning. Tror du inte på det så får du ställa
> >> samma fråga till ansvariga myndigheter.
> >>
> >>
> >> Så min slutsats: Här finns inget att se, cirkulera. Rikta din energi
> >> på något som faktiskt är problematiskt. Det finns gott om sådant.
> >> Det behöver i alla fall jag göra. Så jag avslutar den här diskussionen från
> min sida.
> >>
> >> Med vänlig hälsning,
> >>
> >>
> >>
> >> Anne-Marie
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
> >> Skickat: den 5 juni 2014 09:51
> >> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >> Ämne: Fwd: Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> >>
> >>
> >>
> >> Hej igen!
> >>
> >> Beträffande frågan om samtycke i e-legitimationer, kan man inte bygga
> >> upp ett legitimeringssystem som förutsätter att de legitimerade
> >> samtycker till att personuppgifter används i strid med PuL.
> >>
> >> Om jag inte samtycker till att mina besök hos anlitade tjänster
> >> registreras av legitimationsutfärdarna, får jag inte vara med då? Får
> >> jag inte vara med om jag inte samtycker till att banken känner till
> >> att jag tidsbokat på en HIV-klinik?
> >>
> >> Och slutligen en fråga till Anne-Mari Eklund Lövinder:
> >> Anser Du att integritetskravet i direktivet 2010:69 är uppfyllt, om
> >> adresserna till de av användarna anlitade tjänsterna samlas in av
> >> e-legitimationsnämnden i enlighet med SAML-idp-discovery-standarden,
> >> men användarna skalas av vid rapporteringen till faktureringen?
> >>
> >> Vänliga hälsningar
> >>
> >> Erik Mjöberg
> >>
> >>
> >>
> >> -------- Original Message --------
> >>
> >> Subject:
> >>
> >> Re: Ang.: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> >>
> >> Date:
> >>
> >> Wed, 04 Jun 2014 17:33:12 +0200
> >>
> >> From:
> >>
> >> Erik Mjöberg <erik.mjoberg@xxxxxx> <mailto:erik.mjoberg@xxxxxx>
> >>
> >> Organization:
> >>
> >> AB XML Sweden
> >>
> >> To:
> >>
> >> Tobias Pulls <tobias.pulls@xxxxxx> <mailto:tobias.pulls@xxxxxx> ,
> >> listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >>
> >>
> >>
> >> Hej Tobias!
> >>
> >> Bra att Du tog upp frågan om samtycke.
> >>
> >> I avtalet med min bank, Handelsbanken, finns ingenting om samtycke
> >> till att samla  in uppgifter om besökta tjänster. Jag känner inte
> >> heller till att någon annan legitimationsutfärdare skulle ha en sådan
> >> friskrivning. Slutligen kan utfärdaren begära samtycke till insamling
> >> av adressen till den anlitade tjänsten i samband med att tjänsten
> >> anlitas, men inte heller det har skett i någon av de tjänster som jag
> >> har anlitat.
> >>
> >> Så jag känner mig ganska kränkt av hanteringen ... Men det har en
> >> mycket ringa betydelse i sammanhanget. Det väsentliga är att den
> >> klart strider mot
> >> Person-
> >> uppgiftslagen (PuL)! Och inte bara mot PuL utan även mot t.ex.
> >> EU-stadgans skydd av personuppgifter i artikel 7 och 8. Om man
> >> tillämpar samma metod som EU- domstolen gjorde beträffande
> >> upphävandet av ändringarna i Datalagringsdirektivet
> >> (proportionalitetsprincipen i artikel 52:1) skulle insamlingen av
> >> adresserna till de av användarna anlitade tjänsterna vara ett
> >> "allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen" om hanteringen
> >> skulle godkännas av EU-domstolen. Det har jag svårt att tro.
> >>
> >> Det finns sedan flera år tillbaka färdiga lösningar på hur
> >> legitimationsutfärdaren kan styrka användarens identitet utan att
> >> känna till var styrkandet ska användas -
> >> -
> >> precis som i den analoga världen. Se t.ex. Identity 2.0 från 2006
> >> eller user- centric IDs.
> >>
> >> Vänliga hälsningar
> >>
> >> Erik Mjöberg
> >>
> >> On 2014-06-04 15:39, Tobias Pulls wrote:
> >>
> >> 	Hej,
> >>
> >> 	Värt att notera är också att det här troligen inte är ett brott
> mot
> >> 	personuppgiftslagen _förutsatt_ att samtycke är inhämtat av t
> ex
> >> banken
> >> 	vid utfärdandet av BankID. Det sagt så är det knappast något
> >> positivt
> >> 	att denna spårbarhet finns i systemet och troligen är det
> många fler
> >> än
> >> 	Erik som upplever detta som ett intrång. Denna läcka baserat
> på
> >> 	samtyckte (som i dagsläget är långt från informerat i något
> annat än
> >> 	juridisk mening) borde ha tagits bort av e-
> legitimationsnämnden
> >> genom
> >> 	att förbjuda annan användning än strikt nödvändigt eftersom
> >> 	identitetsleverantörer redan får betalt. Tyvärr gjordes inte
> detta
> >> så
> >> 	det är bara att hoppas att öppna och moderna tekniska
> lösningar som
> >> 	anonymous credentials används för nästa generation, för det
> finns
> >> ingen
> >> 	stark vilja att lägga in juridiskt personskydd utöver det
> minimala
> >> som
> >> 	krävs. Trevlig sits för identitetsleverantörerna dock, de får
> betalt
> >> för
> >> 	att skapa profiler av folk.
> >>
> >> 	Vad gäller punkt 2 från Erik så ska man vara väldigt försiktig
> med
> >> att
> >> 	underskatta tom vad den aggregarade informationen har för
> inverkan
> >> på
> >> 	personers privatliv. Det behövs inte mycket extra information
> för
> >> att
> >> 	skapa skrämmande scenarion. En av de få sakerna ur
> >> integritetssynpunkt
> >> 	som SAML förbättrar är möjligheten att bara ge ut relevant
> >> information
> >> 	till tjänster istället för allt på ett certifikat. Utöver det bör man
> >> 	nog vara försiktig om man vill kalla SAML lösningen
> >> integritetsvänlig.
> >>
> >> 	Mvh,
> >> 	Tobias
> >>
> >> 	On 04/06/14 14:49, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> >>
> >> 		Jag fann ingen anledning att kommentera 1. Det
> är nog allmänt känt
> >> att det är personnummer i certifikatet och därmed är spåret tydligt
> >> för banken med flera i dagens system. /amel
> >>
> >> 		Skickat från min HTC
> >>
> >>
> >> 		----- Reply message -----
> >> 		Från: "Erik Mjöberg" <erik.mjoberg@xxxxxx>
> >> <mailto:erik.mjoberg@xxxxxx>
> >> 		Till: "listan@xxxxxxxxxxxxx"
> >> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>  <listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >> 		Rubrik: SV: [DFRI-listan] E-legitimation
> >> 		Datum: ons, jun 4, 2014 14:25
> >>
> >>
> >>
> >> 		Hej DFRI-listan!
> >>
> >> 		Äntligen har jag fått ett svar i sak på vad jag hela
> tiden påstått.
> >> Det är första gången på två år! Låt mig ta upp sakfrågorna.
> >>
> >> 		1. För det första har Anne-Marie Eklund-
> Löwinder hittills inget
> >> att erinra mot min beskrivning att e- legitimationsutfärdarna
> >> (bankerna, Telia, m.fl.)
> >> 		samlar in adresserna till de av användarna
> anlitade e-tjänsterna i
> >> dagens e-legitimationssystem. Det är allvarligt nog! I det föreslagna
> >> nya systemet
> >> 		med Svensk e-legitimation bekräftas tidigare
> adressinsamling genom
> >> användning av standarden SAML-assertion.
> >>
> >> 		Om jag har gjort en tidsbokning på en HIV-klinik
> eller hos en
> >> psykiater med min e-legitimation, vill jag inte att banken ska få
> >> reda på det. Om jag har varit
> >> 		inne på mina apoteksrecepttjänster vill jag inte
> att banken ska
> >> känna till det. Om min hustru har haft flera tidsbokningar för
> >> kontroll av bröstcancer vill
> >> 		jag inte att banken ska känna till det. Jag vill inte
> heller att
> >> banken ska kunna sälja dessa uppgifter till det försäkringsbolag där
> >> min hustru eller jag har
> >> 		våra livförsäkringar. Om jag t.ex. har anlitat
> Svenska Spels
> >> tjänster ofta vill jag inte att banken ska komma till mig och begära
> >> omförhandling av räntan
> >> 		på mitt bostadslån eftersom banken då
> bedömer sig ta en högre risk.
> >> Om bolånet ligger i en annan bank vill jag inte att banken ska sälja
> >> samma
> >> 		uppgifter till den banken. Om jag är medlem i ett
> politiskt parti
> >> vill jag inte att banken ska känna till att jag loggar in mig med e-
> >> legitimation på partiets
> >> 		medlemstjänst. Jag anser att dessa förhållanden
> gravt kränker min
> >> personliga integritet. Jag har därmed lidit skada. Detta gäller även
> >> 2 miljoner andra
> >> 		e-legitimationsinnehavare som med mig har
> förvägrats det skydd som
> >> tillkommer oss enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
> >>
> >> 		Om jag i den analoga världen vill legitimera mig
> med mitt körkort,
> >> har Transportstyrelsen, som utfärdat mitt körkort, ingen aning om
> >> var, när och
> >> 		i vilken omfattning jag identifierar mig med
> körkortet. Då borde
> >> det självklart vara ett anständighetskrav att den digitala lösningen
> >> uppfyller minst samma
> >> 		integritetskrav. Men om det fungerade med
> mitt körkort som det
> >> fungerar på nätet med e-legitimation skulle den expedit som granskar
> >> mitt körkort
> >> 		säga: "Vänta ett tag, jag ska bara skicka
> information till
> >> Transportstyrelsen om att Du har legitimerat Dig här." Då skulle jag
> >> fråga mig: "Vad angår det
> >> 		Transportstyrelsen var jag legitimerar mig med
> mitt körkort?"
> >>
> >> 		2. Punkt 2 stämmer exakt med felet i principen
> att
> >> E-legitimationsnämnden samlar de adresser användaren anlitar när
> >> hon/han identifierar
> >> 		sig i en e-tjänst. E-legitimationsnämnden
> hämtar/samlar dessa
> >> adresser enligt SAML-idp-discovery-standarden. Det är detta som
> >> kommittédirektivet
> >> 		2010:69 skjuter in sig på. Insamlandet! Och
> direktivet utgår då
> >> från Personuppgiftslagen (1998:204), som slår ned på "behandling av
> >> personuppgifter"
> >> 		(3 §) som innefattar "Varje åtgärd eller serie av
> åtgärder som
> >> vidtas i fråga om personuppgifter, ... t.ex. insamling, ...
> >> inhämtande ... av uppgifter ...".
> >> 		Att sedan det rapporterade statistikunderlaget
> har skalat av
> >> individerna har inte med saken att göra, det handlar om kosmetik -
> >> inte om integritetsskydd.
> >>
> >> 		Jag överlåter åt läsaren av detta att avgöra om
> mina påståenden är
> >> ogrundade eller om jag har fått saker och ting rejält om bakfoten.
> >>
> >> 		---
> >>
> >> 		Till Sven Ruin vill jag säga att det ligger mycket i
> vad Du säger.
> >> Naturligtvis går det att omformulera frågorna. T.ex.: Anser Du att
> >> det är bra att utfärdarna av
> >> 		dagens e-legitimationer (banker, Telia m.fl.)
> känner till vilka
> >> tjänster användarna identifierar sig på?
> >>
> >> 		Vänliga hälsningar
> >>
> >> 		Erik Mjöberg
> >>
> >> 		---
> >> 		On 2014-06-04 10:51, Anne-Marie Eklund-
> Löwinder wrote:
> >> 		Hej,
> >> 		Din punkt 2 stämmer inte ett enda dugg, där
> behöver du göra din
> >> hemläxa, och andra också kanske? Vilken tur då att det är så lätt att
> >> kontrollera fakta. Regelverket för svensk e-legitimation finns
> >> publicerat för allmän beskådan, och för varje läskunnig att ta till sig.
> >>
> >> 		Ni hittar det på http://www.elegnamnden.se/
> eller närmare bestämt
> >> här:
> >>
> http://www.elegnamnden.se/regelverketgallandeversion.4.77dbcb04143807
> >> 0e039a8b6.html
> >>
> >> 		Jag kan varmt rekommendera alla intresserade
> att sätta sig in i hur
> >> det ser ut. Det ger tvärtom mot vad Erik (vad jag kan se helt
> >> ogrundat) påstår. Jag pekar på några av de viktigaste sakerna här:
> >>
> >> 		Se Bilaga J - Rapporteringsrutiner, punkten 7.5:
> >>
> >> 		"Rapporterat statistikunderlag ska inte medge
> att det går att
> >> härleda enskilda transaktioner mellan Användare och e-tjänst".
> >>
> >> 		Se även Bilaga A - Ersättning och fakturering,
> punkterna 2, 4.1 och
> >> 4.2, om vilken information som fakturorna innehåller.
> >> De anger i praktiken enbart antal unika användare per e-tjänst.
> >>
> >> 		Min slutsats är att du har fått saker och ting
> rejält om bakfoten.
> >>
> >>
> >>
> >> 		Med vänlig hälsning,
> >> 		Anne-Marie Eklund Löwinder
> >> 		Säkerhetschef
> >> 		.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
> >> 		Adress: Ringvägen 100
> >> 		Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
> >> 		Växel: 08-452 35 00
> >> 		Direkt: 08-452 35 17
> >> 		Mobil: 0734-31 53 10
> >> 		E-post: anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx
> >> <mailto:anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx> <mailto:anne-
> marie.eklund-
> >> lowinder@xxxxxx> <mailto:anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx>
> >> 		Twitter: @amelsec
> >> 		Webbplats: https://www.iis.se
> >> 		Från: Erik Mjöberg
> >> [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
> >> 		Skickat: den 3 juni 2014 22:56
> >> 		Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> >> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >> <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
> >> 		Ämne: [DFRI-listan] E-legitimation
> >> 		... och här en fråga om e-legitimation:
> >>
> >> 		I kommittédirektiv 2010:69 för bildandet av E-
> >> legitimationsnämnden står:
> >>
> >> 		Felaktigt utformat skulle ett system för
> >> samordning av elektronisk identifiering
> >> 		och signering kunna leda till risker för den
> >> personliga integriteten, t.ex. om
> >> 		uppgifter om en enskilds alla kontakter med
> >> myndigheterna skulle samlas på
> >> 		samma ställe ...
> >>
> >> 		1. Visste Du att utfärdarna av dagens e-
> >> legitimationer (banker, Telia m.fl.) känner
> >> 		till vilka tjänster användarna identifierar sig på?
> >> (Se BankIds hemsida<http://www.bankid.com/sv/statistik/>
> >> <http://www.bankid.com/sv/statistik/> , punkterna
> >> 		7 och 8 i statistikrapporterna)
> >>
> >> 		2. Visste Du att i det nya förslaget till Svensk e-
> >> legitimation känner inte bara
> >> 		utfärdarna till de tjänster användarna
> >> identifierar sig på utan även E-legitima-
> >> 		tionsnämnden (en myndighet under
> >> Skatteverket) samlar in samma uppgifter
> >> 		(för att proportionera identifieringskostnaderna
> >> på de myndigheter som levererar
> >> 		tjänsterna)?
> >>
> >> 		Vänliga hälsningar
> >>
> >> 		Eri Mjöberg
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> 
> 
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature