[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] RE: Bahnhof svarar PTS om datalagringTelekompaketet som antogs i en spektakulär tredjebehandling[0] år 2009[1] säger att Sverige ska fastställa i lag att PTS ska "agera oberoende och inte begära eller ta emot instruktioner från något annat organ".

I recital (13) förklaras det: "I den nationella lagstiftningen bör det därför införas uttryckliga regler som säkerställer att den nationella regleringsmyndighet som har ansvaret för förhandsreglering av marknaden, eller för lösning av tvister mellan företag, skyddas mot extern inblandning eller politiska påtryckningar som kan äventyra dess oberoende bedömning av frågor som förelagts den när den fullgör sina åligganden. På grund av sådan yttre påverkan är det olämpligt att ett nationellt lagstiftande organ agerar som regleringsmyndighet enligt regelverket."

Vet inte om Sverige införde några sådana "uttryckliga regler" i de regleringsbrev[2] som reglerar PTS efter det att Telekompaketet antogs. Man undrar ju i sammanhanget t ex om "bestämmelser om skälen för att avskeda chefen för den nationella regleringsmyndigheten [har fastställas] för att på så sätt förhindra tvivel om myndighetens neutralitet eller dess oemottaglighet för externa faktorer."

Om man gjort det så tycker det känns som att chefen sitter lite löst eftersom Sverige ska "säkerställa att chefen för den nationella regleringsmyndigheten [...] ska kunna avsättas enbart om denne inte längre uppfyller villkoren för att utföra sina uppgifter vilka har fastställts i förväg i nationell lagstiftning."

//Erik

[0] http://erikjosefsson.eu/blogg/2009/09/29/harbour-harbour-harbour
[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:01:EN:HTML
[1] http://euwiki.org/Telecoms_Package
[1] http://euwiki.org/w/index.php?title=2002%2F21%2FEC%2FORIGINAL_versus_SECOND_READING&diff=1850&oldid=1849
[2] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007951-med-inst_sfs-2007-951/?bet=2007:951

________________________________________
From: Peter Michanek [peter@xxxxxxxxxxx]
Sent: Thursday 4 September 2014 23:46
To: DFRI Listan
Subject: [DFRI-listan] Bahnhof svarar PTS om datalagring

Jag älskar Bahnhof!

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/09/04/svar-till-pts-angaend
e-datalagring--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan