[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritet"Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx> wrote
Wed, 3 Sep 2014 15:46:50 +0200:

| Idag den 3 september skriver tidningen Ny Teknik om övervakningssamhället
| och vad riksdagspartierna tycker om det. Har dock ännu inte hittat dagens
| artiklar om det på www.nyteknik.se.

http://www.nyteknik.se/summa/article3844349.ece

Utdrag:

 Quantum är en form av aktiv signalspaning, som det är omstritt om FRA
 har rätt att ägna sig åt. Tre partier är tydligt för metoder som innebär
 hackning av datorer eller liknande tekniker. Det handlar om FP, SD och
 C.

 – Även så kallad offensiv signalspaning bör vara tillåten så länge som
 det handlar om yttre hot mot vår nationella säkerhet, svarar Allan
 Widman, FP.

 S och M hänvisar till dagens regler och väljer att inte kommentera
 FRA:s metoder.

 Även V och MP kan acceptera metoden i vissa fall, om den har tydligt
 lagstöd.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan