[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Sun, 07 Sep 2014 22:53:09 +0200:

| | Idag den 3 september skriver tidningen Ny Teknik om övervakningssamhället
| | och vad riksdagspartierna tycker om det. Har dock ännu inte hittat dagens
| | artiklar om det på www.nyteknik.se.
| 
| http://www.nyteknik.se/summa/article3844349.ece

Missade länken till själva enkäten i det mejlet. Här är den:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3844751.ece

Relaterat: http://www.nyteknik.se/summa/article3844356.ece

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan