[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] "Städer vill kartlägga dig genom din mobil"http://www.svt.se/nyheter/sverige/stader-vill-kartlagga-dig-genom-din-mobil

SVT rapporterar idag om företaget Bumbee Labs som har börjat sälja övervakningsutrustning till städer så att de kan övervaka folks rörelser i stadskärnorna.

Att de påstår att de inte kan identifiera personer är rent nys. Jag har visat att det är trivialt att följa telefonernas MAC-adresser. I kombination med detta, personens (telefonens) rörelsmönster och vilka SSIDs telefonen frågar efter behövs det inte mycket pusselbitar för att knyta detta till personens identitet.

Bygger vi ut detta i stor skala dröjer det inte länge förrän polis och andra myndigheter vill få ut denna data, eller kräva mer loggning.

Bumbee Labs skriver själva på sin webbsida detta om systemet IOPS (som används för detta):

"Den anonyma radiosignalen raderas från våra register så snart en passage har mäts. Den anonyma radiosignalen kan inte kopplas ihop med en fysisk person, varför IOPS inte hanterar några personuppgifter. Utan endast anonym mätdata."

"All databehandling sker i kraftfulla molnbaserade serverparker och all datatrafik sker över säkra krypterade anslutningar.” - gissningsvis exporterar de våra rörelsedata till Amazon utomlands?

Tjänsten finns redan i drift i Västerås.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail