[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] datalagringsutredning först i marsDet kanske bara är jag som missat det, men den utredning som skulle
varit klar idag, om datalagringsdirektivets vara eller icke vara i
Sverige, har fått förlängt och utökat utredningsuppdrag, och kommer inte
förrän 31 mars:

2014:101 heter direktivet:

http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=dir_lst&%24%7BOOHTML%7D=dir_dok&%24%7BSNHTML%7D=dir_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=DIR&%24%7BFREETEXT%7D=&RUB=&BET=2014%3A101&ORG=&UDAT=

bland annat ska man titta på användningen och  behovet av en annan
ordning för att få tillgång till uppgifterna - tex domstolsbeslut, som
inte krävs idag.
-- 

Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
skype sus_andersson_farad

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan