[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] datalagringsutredning först i mars2014-10-01 13:56 skrev Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> följande:

> Det kanske bara är jag som missat det, men den utredning som skulle
> varit klar idag, om datalagringsdirektivets vara eller icke vara i
> Sverige, har fått förlängt och utökat utredningsuppdrag, och kommer inte
> förrän 31 mars.

Detta är väl den utredning som görs av fd Rikspolischefen Sten Heckscher.
Icke förvånande har han redan kommit fram till den preliminära ståndpunkten
att Sverige kan behålla datalagringen men med några mindre justeringar.

Jag träffade Gustav Fridolin under några minuter igår morse och berättade då
för honom vilka förväntningar jag hade på den nya regeringen när det gäller
just datalagringen. Han sa då att det ska göras en översyn av (den svenska
implementering av) datalagringsdirektivet. En kort stund senare sa han samma
sak i Ekots lördagsintervju. Detta ska dock göras av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.  Vad det innebär för den utredning som Sten
Heckscher gör vet jag inte.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
http://www.sakint.se/

Ekots lördagsintervju (efter 25m45s)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071

Peter.--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan