[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Brev från Bumbee Labs plus svarHej!

Igår fick DFRI ett brev från Bumbee Labs som vi svarat på i dagens
blogpost: https://www.dfri.se/slaget-om-staden-andra-delen/

Idag är DFRI på plats i Västerås för att informera om IOPS och
demonstrera utrustning för att förvirra detsamma.

Fler länkar:
Aktivister försvårar övervakning https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6013018
Kartläggning i city kritiseras http://www.bt.se/nyheter/boras/kartlaggning-i-city-kritiseras%284405614%29.gm

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan