[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningHej!

Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
dfri.se (som en blogpost).

Hur ställer ni andra er till det?

Här är det:
-----------
Stöduttalande till hemtjänstpersonal som agerar mot övervakning

DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala
rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning
och avlyssning som möjligt.

Vi stöder därför hemtjänstpersonalen på Södermalm som har varslat om
blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. Systemet innebär att alla
hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon som
registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs. De
anställda känner sig hela tiden övervakade och ingen hänsyn har tagits
till deras personliga integritet.

DFRI oroas av den trend mot integritetskränkande övervakning som
anställda allt oftare förväntas underkasta sig. Vi anser att
hemtjänstpersonalens krav på att slippa GPS-övervakning borde vara en
självklar rättighet.

Vi oroas även över att känslig och privat data om brukare kan komma på
villovägar. Kommer exempelvis GPS-spåren till brukare med skyddad
identitet finnas lagrade i en helt vanlig smartphone?

Fackliga stridsåtgärder kan vara en metod, bland andra, för att vända
övervakningstrenden och vi hoppas att de hemtjänstanställda får igenom
sina krav på att slippa bli övervakade.

Länk:
https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
----------

Om ni vill ha en pad så finns den här: http://piratepad.net/a72tstYMi9

Hälsningar,
Anders

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan