[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningAnders <anders@xxxxxxx> wrote
Fri, 31 Oct 2014 00:05:41 +0100:

| Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
| hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
| dfri.se (som en blogpost).

DFRI verkar försöka kombinera att vara politiskt (parti-obundet, märk
väl) och aktivistiskt. Samtidigt är det stor bredd på politisk hållning
bland medlemmarna.

Anders förslag är ett bra exempel på när det blir krångligt pga politisk
koppling. Men det är också ett bra test på hur vi klarar av att vara
politiska i övervakningsfrågan.

Mitt förslag är att DFRI skriver om övervakning av anställda i
allmänhet, med ParaGå-fallet som exempel, utan att uttryckligen stödja
den här aktionen.

Någon däremot?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan