[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningMan får inte alltid som man vill och jag tänker inte tvinga in DFRI i ett hörn. Att DFRI inte vill stå i samma hörn som en grupp människor som agerar och vägrar arbeta med en slags elektronisk fotboja, som de tvingas bära av sin arbetsgivare och staden, gör mig dock mycket förvånad och besviken. Det får mig att ifrågasätta hur mycket gemensamt jag egentligen har med resten av föreningen eftersom denna aktion framstår som så uppenbart rätt och systemet så uppenbart fel för mig. Det är bra att debatten förs och att frågan diskuteras och kanske är DFRI inte föreningen för mig helt enkelt.

Ang. Linus förslag. Jag tycker det är en dålig kompromiss eftersom det inte är en kompromiss alls. Förslaget går ut på att inget stöduttalande publiceras punkt. Att sedan någon skriver om arbetsplatsövervakning rent generellt och tar paragå som exempel är en helt annan fråga; inte något som man kan hålla på och deala med. Om det till och med är känsligt att skriva en sådan text, helt oavsett ett stöduttalande, blir jag mörkrädd.

Jag drar mig nu tillbaka från den här debatten och inväntar med stort intresse ett beslut om att publicera eller inte publicera ett stöduttalande för den specifika aktionen.

// Anders


Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> skrev: (1 november 2014 16:59:52 CET)
>Anders <anders@xxxxxxx> wrote
>Fri, 31 Oct 2014 00:05:41 +0100:
>
>| Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
>| hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
>| dfri.se (som en blogpost).
>
>DFRI verkar försöka kombinera att vara politiskt (parti-obundet, märk
>väl) och aktivistiskt. Samtidigt är det stor bredd på politisk hållning
>bland medlemmarna.
>
>Anders förslag är ett bra exempel på när det blir krångligt pga
>politisk
>koppling. Men det är också ett bra test på hur vi klarar av att vara
>politiska i övervakningsfrågan.
>
>Mitt förslag är att DFRI skriver om övervakning av anställda i
>allmänhet, med ParaGå-fallet som exempel, utan att uttryckligen stödja
>den här aktionen.
>
>Någon däremot?


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan