[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningJag ser det som en fördel att vi har sådan bredd i föreningen när det gäller ideologi och bakgrund, det hade varit urtrist om alla hade varit t.ex. ingenjörer som röstade på FP eller socialarbetare som röstade S. Bredden visar att övervakningsfrågan engagerar oss oavsett bakgrund, och det är ett tecken på att vi kan lyckas övertyga många medborgare och politiker eftersom det uppenbart inte rör sig om en vänster- eller högerfråga utan en fråga som berör oss medlemmar oavsett ideologisk bakgrund. Jag tycker att vi ska fortsätta ha en stor bredd, det är i huvudsak positivt. Alla politiska inriktningar ska vara välkomna i föreningen. Att det sen uppstår debatt ibland är ett sundhetstecken, det är i huvudsak bra för då får man med fler infallsvinklar än man annars hade fått. Så givetvis ska du stanna kvar Anders!

Sen när det gäller det konkreta fallet så ser jag som sagt problem med att stödja det från DFRI. Dels för att fackförbundet visade sig vara syndikalistiskt och alltså tillhör den yttersta vänsterkanten och det kan stänga dörrar i framtiden för föreningen, men även för att man inte bör lägga sig i den konkreta konflikten av olika skäl. SAC har ju valt ut ett privat vårdföretag ägt av Wallenbergsläkten. Varför har man gjort detta när det är kommunen som varit pådrivande att systemet används av såväl de offentliga som de privata utförarna? Varför går man inte i konflikt med kommunen? Kan det bero på att kommunen styrs av en vänstermajoritet? Kan angreppet mot vårdföretaget vara mer ideologiskt motiverat än av sakfrågan med övervakning? Wallenbergsläkten äger flera företag som verkar inom sektorn som stödjer det offentliga, t.ex. medicin/forskning, militärt, skola, omsorg, vård, kommunikation. Kan det vara grundanledingen att man väljer att starta en konflikt med dem istället för med den verkliga boven i dramat, numera vänsterstyrda Stockholms kommun? LO/Kommunal har ju också välsignat projektet, det är alltså inte en enkel fråga med tydligt övervägande nackdelar för de anställda.

Om Aleris ägare hade fått i uppdrag att tillverka ett elektroniskt system för att föra journal och logga omsorgsjobb, så hade de kunnat göra ett riktigt bra system eftersom de äger både SAAB och Ericsson som är experter på säkerhet och kommunikation. Nu är det kommuner ihop med Tieto som gjort systemet, alltså i ena änden politiker och jurister som är fullkomligt oinsatta i datasäkerhet som beställare och en konsultfirma som gör precis det som efterfrågas/beställs som utförare. Det billigaste bolaget har sannolikt vunnit upphandlingen, det brukar ofta vara så även om jag inte kollat upp inköpssättet i detta fall. Det allra bästa hade varit om ett företag som har säkerhet i  fokus dagligen fått i uppdrag att skapa ett system likt ParaGå, t.ex. Wallenbergsläktens SAAB/Columbitech eftersom de är väl insatta i datasäkerhet pga att de ideligen utsätts för attacker och spionage från främmande makt och konkurrerande bolag, eller t.ex. Sectra som gjort andra typer av säkrare kommunikationsprodukter. Det blir då märkligt att SAC valt ut just Wallenbergsläktens vårdbolag Aleris som hackkyckling när de är de minst inblandade i systemet och mer eller mindre bara blivit övertalade att använda det system som kommunen valt. Hade de fått tillverka ett system hade det sannolikt blivit mycket säkrare, så det är ju knappast deras fel att de blivit övertalade att använda ett bristfälligt system. Jag tycker att SAC borde ha gjort sig ovänner med vänstersidan i kommunen och fackförbundet Kommunal om de hade haft genomärliga motiv. Det blir därför märkligt om DFRI dras in i SACs specifika konflikt. Men att som Linus föreslår kritisera övervakningen/systemet i allmänhet är både objektivt och vettigt på alla sätt för föreningen, så det är nog lättast att enas kring och inget hindrar ju att SAC och andra fackförbund hänvisar till ett sånt generellt uttalande i nuvarande eller framtida förhandlingar med arbetsgivare.

Egentligen hade jag velat säkerhetsgranska systemet mer ordentligt för att hitta väldigt konkret kritik, men det är tidskrävande att göra det ordentligt och man är inte säker på att det skulle leda till en förändring. Om vi skulle få betalt för att göra det av någon, så finns ju den samlade kompetensen i DFRI för att göra en ordentlig säkerhetsgranskning av ParaGå och tillhörande utrustning och OS. Kanske att SKL/kommuner, fackförbund, vårdbolag eller någon förmögen brukare kan tänkas vilja skänka en slant för att få det granskat? (Man kan ju i alla fall drömma)

/David

Den 2 nov 2014 11:58 skrev "Anders" <anders@xxxxxxx>:
Man får inte alltid som man vill och jag tänker inte tvinga in DFRI i ett hörn. Att DFRI inte vill stå i samma hörn som en grupp människor som agerar och vägrar arbeta med en slags elektronisk fotboja, som de tvingas bära av sin arbetsgivare och staden, gör mig dock mycket förvånad och besviken. Det får mig att ifrågasätta hur mycket gemensamt jag egentligen har med resten av föreningen eftersom denna aktion framstår som så uppenbart rätt och systemet så uppenbart fel för mig. Det är bra att debatten förs och att frågan diskuteras och kanske är DFRI inte föreningen för mig helt enkelt.

Ang. Linus förslag. Jag tycker det är en dålig kompromiss eftersom det inte är en kompromiss alls. Förslaget går ut på att inget stöduttalande publiceras punkt. Att sedan någon skriver om arbetsplatsövervakning rent generellt och tar paragå som exempel är en helt annan fråga; inte något som man kan hålla på och deala med. Om det till och med är känsligt att skriva en sådan text, helt oavsett ett stöduttalande, blir jag mörkrädd.

Jag drar mig nu tillbaka från den här debatten och inväntar med stort intresse ett beslut om att publicera eller inte publicera ett stöduttalande för den specifika aktionen.

// Anders


Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> skrev: (1 november 2014 16:59:52 CET)
>Anders <anders@xxxxxxx> wrote
>Fri, 31 Oct 2014 00:05:41 +0100:
>
>| Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
>| hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
>| dfri.se (som en blogpost).
>
>DFRI verkar försöka kombinera att vara politiskt (parti-obundet, märk
>väl) och aktivistiskt. Samtidigt är det stor bredd på politisk hållning
>bland medlemmarna.
>
>Anders förslag är ett bra exempel på när det blir krångligt pga
>politisk
>koppling. Men det är också ett bra test på hur vi klarar av att vara
>politiska i övervakningsfrågan.
>
>Mitt förslag är att DFRI skriver om övervakning av anställda i
>allmänhet, med ParaGå-fallet som exempel, utan att uttryckligen stödja
>den här aktionen.
>
>Någon däremot?


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan