[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningUrsäkta en "lurkers" inhopp:

Detta kanske upprör deltagare på listan men kan man inte göra en distinktion mellan frivillig och ofrivillig övervakning. Om jag är en arbetstagare, och ingår ett frivilligt avtal som anställd så får jag också acceptera vissa villkor; du ska vara i butiken mellan 9 och 5, vara snyggt klädd osv. På mitt arbete, som är på ett större kontor, brukar chefen naturligtvis se (eller övervaka) om jag är där varje dag. Jag får inte heller surfa till skummis-siter, och accepterar övervakning där som en del av avtalet mellan min arbetsgivare och mig.

Självklart skall ohemula och kränkande arbetsförhållanden bekämpas. Det har vi fackföreningar och andra intresseorganisationer till. Men att likställa det med den OFRIVILLIGA övervakning vi utsätts för av stat, operatörer och företag är för mig inte självklart. Dåliga arbetsförhållanden bör bekämpas av facket, ofrivillig övervakning, registrering och integritetskränkning av andra intresseorganisationer (läs DFRI m fl).

Den 2 november 2014 13:49 skrev Peter Michanek <peter@xxxxxxxxxxx>:
> 2 nov 2014 kl. 11:58 skrev Anders <anders@xxxxxxx>:
>
> Att DFRI inte vill stå i samma hörn som en grupp människor som agerar och vägrar arbeta med en slags elektronisk fotboja, som de tvingas bära av sin arbetsgivare och staden, gör mig dock mycket förvånad och besviken.

Som jag förstår detta så finns det två olika vinklar som man kan angripa problemet från. Man kan antingen fördöma fenomenet övervakning eller så kan man stödja en grupp människor som är utsatta för övervakning.

För mig är det viktigaste att motverka själva övervakningen. Jag kan visserligen känna stor sympati med alla som drabbas av snokande arbetsgivare. Jag har också stor förståelse för deras fackliga kamp och aktioner. Det viktigaste är dock själva övervakningen, inte fackförbundet eller deras aktion.

> Ang. Linus förslag. Jag tycker det är en dålig kompromiss eftersom det inte är en kompromiss alls. Förslaget går ut på att inget stöduttalande publiceras punkt.

Det håller jag inte med om. Stöd kan komma i många former. Jag tror att den utsatta personalen är precis lika glad för, och hjälpt av, ett uttalande mot övervakningen.

Peter.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan