[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakning2014-10-31 0:05 GMT+01:00 Anders <anders@xxxxxxx>:
> Hej!
>
> Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
> hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
> dfri.se (som en blogpost).
>
> Hur ställer ni andra er till det?
>
> Här är det:
> -----------
> Stöduttalande till hemtjänstpersonal som agerar mot övervakning
>
> DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala
> rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning
> och avlyssning som möjligt.
>
> Vi stöder därför hemtjänstpersonalen på Södermalm som har varslat om
> blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. Systemet innebär att alla
> hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon som
> registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs. De
> anställda känner sig hela tiden övervakade och ingen hänsyn har tagits
> till deras personliga integritet.
>
> DFRI oroas av den trend mot integritetskränkande övervakning som
> anställda allt oftare förväntas underkasta sig. Vi anser att
> hemtjänstpersonalens krav på att slippa GPS-övervakning borde vara en
> självklar rättighet.
>
> Vi oroas även över att känslig och privat data om brukare kan komma på
> villovägar. Kommer exempelvis GPS-spåren till brukare med skyddad
> identitet finnas lagrade i en helt vanlig smartphone?
>
> Fackliga stridsåtgärder kan vara en metod, bland andra, för att vända
> övervakningstrenden och vi hoppas att de hemtjänstanställda får igenom
> sina krav på att slippa bli övervakade.
>
> Länk:
> https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
> ----------
>
> Om ni vill ha en pad så finns den här: http://piratepad.net/a72tstYMi9

Är det möjligt för t ex Labb 17 Hackerspace att också skriva under på detta
stöduttalande?


--
Per


> Hälsningar,
> Anders
>
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan