[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningJag tycker att det är bättre om DFRI står utanför fackliga konflikter. Det kryllar av pengastinna fackförbund som kan skydda de anställda mot dåliga arbetsvillkor om de bara vill, att fackförbunden ibland är lite för passiva i att bevaka sina medlemmars intressen är inte DFRI:s ansvar. De har väldigt stor påverkansmöjlighet om de bara vill. Det är bättre om vi inriktar oss på att bekämpa staters och företags oetiska övervakning av vanliga människor. Då kan vi bli väldigt populära både bland medborgare och politiker och i framtiden få inflytande över dessa frågor. Jag tycker vi bör undvika att lägga oss i arbetsvillkor på specifika arbetsplatser, det är en konflikt mellan arbetsgivare och fackförbund. Det kan mycket väl finnas skäl för en arbetsgivare att veta var deras anställda är och var deras fordon befinner sig, det måste vara en fråga om lön kontra villkor, inte en mänsklig rättighet eftersom det bara är att byta jobb om man är missnöjd. Om det är oskäligt har fackförbund stora möjligheter att påverka arbetsgivare.

Det finns däremot sällan någon vettig anledning för stater eller företag att spionera på vanliga ärliga människor, utan det är ett övergrepp mot våra mänskliga rättigheter som bör bekämpas starkt. I den frågan tror jag att DFRI kan få de allra flesta med sig. Det är i regel för då och väldigt fattiga organisationer som beskyddar vanliga människor från övergrepp och maktmissbruk, det är där vi bör lägga vårt krut tycker jag. Där har vi en viktig roll att fylla. Fackförbunden har råd med både advokater och strejker om de är oense med arbetsgivare, de har långtgående lagliga rättigheter, de har ett guldläge jämfört med oss som vill skydda vanliga privatpersoner mot stater och multinationella företag.

MVH, David

Den 31 okt 2014 11:32 skrev "Per Andersson" <avtobiff@xxxxxxxxx>:
2014-10-31 0:05 GMT+01:00 Anders <anders@xxxxxxx>:
> Hej!
>
> Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
> hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
> dfri.se (som en blogpost).
>
> Hur ställer ni andra er till det?
>
> Här är det:
> -----------
> Stöduttalande till hemtjänstpersonal som agerar mot övervakning
>
> DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala
> rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning
> och avlyssning som möjligt.
>
> Vi stöder därför hemtjänstpersonalen på Södermalm som har varslat om
> blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. Systemet innebär att alla
> hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon som
> registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs. De
> anställda känner sig hela tiden övervakade och ingen hänsyn har tagits
> till deras personliga integritet.
>
> DFRI oroas av den trend mot integritetskränkande övervakning som
> anställda allt oftare förväntas underkasta sig. Vi anser att
> hemtjänstpersonalens krav på att slippa GPS-övervakning borde vara en
> självklar rättighet.
>
> Vi oroas även över att känslig och privat data om brukare kan komma på
> villovägar. Kommer exempelvis GPS-spåren till brukare med skyddad
> identitet finnas lagrade i en helt vanlig smartphone?
>
> Fackliga stridsåtgärder kan vara en metod, bland andra, för att vända
> övervakningstrenden och vi hoppas att de hemtjänstanställda får igenom
> sina krav på att slippa bli övervakade.
>
> Länk:
> https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
> ----------
>
> Om ni vill ha en pad så finns den här: http://piratepad.net/a72tstYMi9

Är det möjligt för t ex Labb 17 Hackerspace att också skriva under på detta
stöduttalande?


--
Per


> Hälsningar,
> Anders
>
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan