[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakning> Systemet innebär att alla
> hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon som
> registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs

Det här är en större debatt och det här är inte något nytt. Det enda
som är nytt är att dom nu använder teknologi.

För tio år sedan jobbade jag på offentligt sjukhem i Norge. Där hade vi
schema där vi skulle föra upp exakt vad vi gjorde och hur lång tid det
tog. "NN toabesök XX minut" och om NN sitt toabesök tog för lång tid så
fick vi tjafs om det. Jag stod ut i det jobbet ungefär två månader.

Är det okej å behandla våra pensionärer på det viset?

Ny teknologi gör inte situationen för våra pensionärer bättre - men
jag ser inte teknologi som den större frågan här.

Är pensionärer människor som bör behandlas som människor eller är det
okej å behandla dom som kor?

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature