[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningSom en sakupplysning i debatten kan jag berätta att ParaGå-appen installeras på företagets mobiltelefoner, som de anställda sedan tvingas bära. Det är alltså inte frågan om att de anställda får installera ParaGå på sina privata mobiltelefoner.

// A

2014-10-31 14:09 skrev Sven Ruin:
Hej

Om DFRI gör något om detta tycker jag att risken för missbruk av
övervakning är något att speciellt ta upp (utöver det som systemet är
avsett för). Samhället skulle behöva lösa problemen med att
mobiltelefoner kan missbrukas för övervakning av olika slag, men
utvecklingen tycks snarare gå åt motsatt håll. Det är inte orimligt
att en del människor kan vilja undvika att gå runt med mobiltelefon av
olika skäl och ska man i så fall inte kunna arbeta i hemtjänsten?

Sven

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan