[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningHej

Om DFRI gör något om detta tycker jag att risken för missbruk av övervakning är något att speciellt ta upp (utöver det som systemet är avsett för). Samhället skulle behöva lösa problemen med att mobiltelefoner kan missbrukas för övervakning av olika slag, men utvecklingen tycks snarare gå åt motsatt håll. Det är inte orimligt att en del människor kan vilja undvika att gå runt med mobiltelefon av olika skäl och ska man i så fall inte kunna arbeta i hemtjänsten?

Sven


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan