[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nästa lilla steg mot det totalitära övervakningssamhället ...Möjligheten att samla och systematiskt behandla biljettinformation ska stärkas.

http://www.regeringen.se/sb/d/19944/a/253294

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan