[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Olovlig underrättelse under PRISM & UPSTREAM ska strykasKära DFRI:are!


Se nedan - tittar sprid och kontakta media. Om någon vill hjälpa mer strukturerat med kommunikation under dagen, kontakta mig


Olovlig underrättelse under PRISM & UPSTREAM ska strykas


Privacy International lanserar idag en plattform som gör det möjligt för individer att upptäcka om GCHQ & NSA har riktat olovlig underrättelseverksamhet mot dem.


Privacy International, London, har idag lanserat en plattform och kampanj som tillåter alla i världen att begära information om Storbritanniens underrättelsetjänst, GCHQ, har spionerat på dem olovligen.


Brittiska underrättelsedomstolen, Investigatory Powers Tribunal, har nyligen avkunnat en dom att GCHQ olagligen erhållit miljontals privata meddelanden från NSA fram till och med december 2014. Detta beslut ger inte bara brittiska medborgare, men vem som helst i världen, rätt att begära ut information om GCHQ olovligen samlat information on dem som delas med NSA.


Privacy International avser att sammanställa förfrågningarna och överlämna dem till Investigatory Powers Tribunal. De som utsatts för olovlig underrättelseverksamhet kan sedan begära att sina uppgifter, inklusive e-post, telefon, och internetkommunikation ska strykas.


Domen avser GCHQ:s aktiviteter och underrättelsesamarbete med NSA under PRISM och UPSTREAM som uttnyttjar USA:s position som global växelcentral för internetkommunikation. Genom PRISM har GCHQ och NSA direkt tillgång till privata kommunikationsflöden genom bland annat Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube och Apple. De största fem programmen under UPSTREAM kan samla in 160 miljarder kommunikationsprotokoll över endast en månad.


Individer som vill delta kan registrera sig här: https://www.privacyinternational.org/?q=illegalspying


Länk till domstolens beslut: http://www.ipt-uk.com/docs/Liberty_Ors_Judgment_6Feb15.pdf; http://www.ipt-uk.com/docs/Liberty-Order6Feb15.pdf


Länk till Privacy International webbsida: https://www.privacyinternational.org/Mvh

Erik T Zouave

Forskare, Privacy InternationalFör frågor, kontakta Mike Rispoli

Kommunikationsansvarig, Privacy International

+44 (0) 20 3422 4321

mike@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


eller


Erik T Zouave

Forskare, Privacy International

erikz@privacyinternational.org


Privacy International - Registered Charity Number: 1147471

62 Britton Street, London, EC1M 5UY GB