[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Datalagring och datalagringsdirektivet blev ingen succé i EuropaOn 2015-03-16 22:52, Linus Nordberg wrote:
> 
> Hej listan!
> 
> Faktaspäckad lista om datalagring publicerad!
> 
>   https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/datalagringsdirektivet/sammanfattning-om-datalagringen/
> 
> Get it while it's hot!
> 

Tilläggas ska att detta är extra aktuellt eftersom framtiden för svensk
datalagring avgörs imorgon onsdag av kammarrätten (vs tele2).

Jag tror på fortsatt datalagring tyvärr. Dessvärre tycks mycket av
argumentationen handla om säkerhet och kostnad, snarare än att det är
oförenligt med rätten till ett privatliv, vänder på oskuldspresumtionen osv.

/andreas

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan