[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Datalagring och datalagringsdirektivet blev ingen succé i EuropaAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 17 Mar 2015 16:29:08 +0100:

| On 2015-03-16 22:52, Linus Nordberg wrote:
| > 
| > Hej listan!
| > 
| > Faktaspäckad lista om datalagring publicerad!
| > 
| >   https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/datalagringsdirektivet/sammanfattning-om-datalagringen/> 
| > Get it while it's hot!
| > 
| 
| Tilläggas ska att detta är extra aktuellt eftersom framtiden för svensk
| datalagring avgörs imorgon onsdag av kammarrätten (vs tele2).
| 
| Jag tror på fortsatt datalagring tyvärr. Dessvärre tycks mycket av
| argumentationen handla om säkerhet och kostnad, snarare än att det är
| oförenligt med rätten till ett privatliv, vänder på oskuldspresumtionen osv.

Jag har faktiskt svårt att förstå varför det inte är mer liv om just det
sistnämnda, f.a. från jurister. I alla fall om du med det menar att
samtliga, oavsett brottsmisstanke, utsätts för integritetskränkande
lagring av persondata.

Är det för att det är svårt att se vidden av problemet -- "det är bara
metadata"? Eller tycker jurister i allmänhet att det är proportionerligt
att lagra, givet polisens påstådda behov?

Vad gäller behov så har jag fortfarande inte sett något data som stödjer
det påståendet. Har det publicerats något om hur trafikdata har påverkat
uppklarandegraden?  Eller prevention för den delen. Utlandet är också
intressant, om någon har något om det.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan