[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Datalagring och datalagringsdirektivet blev ingen succé i EuropaOn 2015-03-17 17:12, Linus Nordberg wrote:
> 
> Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
> Tue, 17 Mar 2015 16:29:08 +0100:
> 
> | On 2015-03-16 22:52, Linus Nordberg wrote:
> | > 
> | > Hej listan!
> | > 
> | > Faktaspäckad lista om datalagring publicerad!
> | > 
> | >   https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/datalagringsdirektivet/sammanfattning-om-datalagringen/> 
> | > Get it while it's hot!
> | > 
> | 
> | Tilläggas ska att detta är extra aktuellt eftersom framtiden för svensk
> | datalagring avgörs imorgon onsdag av kammarrätten (vs tele2).
> | 
> | Jag tror på fortsatt datalagring tyvärr. Dessvärre tycks mycket av
> | argumentationen handla om säkerhet och kostnad, snarare än att det är
> | oförenligt med rätten till ett privatliv, vänder på oskuldspresumtionen osv.
> 
> Jag har faktiskt svårt att förstå varför det inte är mer liv om just det
> sistnämnda, f.a. från jurister. I alla fall om du med det menar att
> samtliga, oavsett brottsmisstanke, utsätts för integritetskränkande
> lagring av persondata.

Ja, det är det jag menar. Jag tror tyvärr att det handlar om en omognad
i förståelse och hantering av internet.
> 
> Är det för att det är svårt att se vidden av problemet -- "det är bara
> metadata"? Eller tycker jurister i allmänhet att det är proportionerligt
> att lagra, givet polisens påstådda behov?
> 
> Vad gäller behov så har jag fortfarande inte sett något data som stödjer
> det påståendet. Har det publicerats något om hur trafikdata har påverkat
> uppklarandegraden?  Eller prevention för den delen. Utlandet är också
> intressant, om någon har något om det.
> 

Du har ju mig!
https://www.techdirt.com/articles/20130523/02542423184/danish-police-admit-that-data-retention-hasnt-helped-all.shtml

Om man bortser från anekdoter så är det mycket tyst om det hela. Jag
tror tyvärr att det inte finns några siffror som talar till polisiära
myndigheters fördel, således är man försiktig med att redovisa dem.

Jag ska snoka lite till.

/a

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan