[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Datalagring och datalagringsdirektivet blev ingen succé i Europa2015-03-17 17:12 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> följande:

> Är det för att det är svårt att se vidden av problemet -- "det är bara
> metadata"? Eller tycker jurister i allmänhet att det är proportionerligt
> att lagra, givet polisens påstådda behov?
> 
> Vad gäller behov så har jag fortfarande inte sett något data som stödjer
> det påståendet. Har det publicerats något om hur trafikdata har påverkat
> uppklarandegraden?  Eller prevention för den delen. Utlandet är också
> intressant, om någon har något om det.

Det påstås finnas en undersökning från den tid Tyskland hade datalagring (innan deras domstolar ogiltigförklarade lagstiftningen). Undersökningen visade på en ökad brottsuppklarning på 0,006%! Jag försöker hitta undersökningen/källan till detta påstående.

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan