[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Lunch med Simon Davies fredag den 12:eHej!

.SE får besök av Simon Davies nästa fredag. Därmed bjuder de in till lunch för ett informellt samtal med honom, och om initiativet Code Red. Simon vad bl.a. med och startade Privacy International.

Vi tänkte hålla det kort och enkelt, och vara i .SE:s hörsal mellan 12 och 13. .SE ligger på Ringvägen 100 vi Skanstull, och finns på våning 9 uppgång A.

Om du är intresserad av att delta, skicka gärna ett mail till niklas.seren@xxxxxx och anmäl dig.

Mer om Simon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Davies_%28privacy_advocate%29
Mer om Code Red:
https://codered.is/

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail