[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Datalagringslagen upphävd i belgienHej Listan!

Igår valde konstitutionsdomstolen i Belgien att förklara
datalagringlagen som olagligt.

Det var ju trevligt.

11 down, 17 to go.

/andreas

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan