[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Bristande integritet i sjukvårdenhttp://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-systemfel-serverat-pa-silverbricka/

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan