[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI:s Remissyttrande över SOU 2015:31 - Datalagring och integritetHej listan!

Nedan finner ni vårt remissyttrande över SOU 2015:31 - Datalagring och integritet. Detta är ett mycket gediget arbete från vår arbetsgrupp som jobbat med detta, och jag är mycket nöjd att vi blev färdiga i god tid. Vi kommer att publicera detta som en bloggpost på dfri.se, men så länge kan ni läsa hela svaret som blev rätt omfattande.

PDF hittar ni här:
https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2015/08/datalagring_remiss.pdf
http://dfriawqocxecq52e.onion/wp-content/uploads/2015/08/datalagring_remiss.pdf

Trevlig läsning!

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail