[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kallelse StyrelsemöteHej Mattias!

Dagens möte har en agenda som tyvärr inte rymmer det -- vi har 90
detaljplanerade minuter att tillgå. Vi är osäkra på om vi hinner i mål
redan som det är.

Det kan givetvis diskuteras efter styrelsemötet av dom som har tid att
stanna en stund.


Mattias | Open Knowledge Sverige <mattias@xxxxxxx> wrote
Sat, 29 Aug 2015 14:49:13 +0200:

| Hej DFRI,
| 
| En tanke jag haft är om DFRI kan finansiera delar av verksamheten genom
| att driva säkra(re) visselblåsar-portaler för nyhetsmedia genom att
| tillhandahålla Globaleaks eller SecureDrop installationer och
| underhåll/support. Har för mig att jag fann en blogg (säkert
| DFRI-medlem) som systematiskt granskade existerande lösningar hos t.ex.
| SVT & Ny Teknik och visade på hur osäkra de är. Kan detta diskuteras på
| styrelsemötet? Jag är medlem i DFRI som privatperson och tänkte att dela
| dessa tankar kunde vara ett sätt att bidra. :)
| 
| Mvh,
| Mattias
| Open Knowledge Sverige
| http://okfn.se
| 
| On 2015-08-24 10:32, Emil Tullstedt wrote:
| > Hej,
| >
| > Uppdatering av kallelsen till styrelsemöte nästa vecka
| > http://permalink.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri/1476>
| > Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 31 augusti klockan
| > 18:00-19:00. Styrelsemötet hålls i centrala Stockholm[1]. Hör av dig
| > till dfri@xxxxxxx om du vill delta på mötet.
| >
| > Agendan finns på
| > https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/styrelsemote-6-2015/> och kan komma att ändras.
| >
| > En sammanfattad lista över ärenden är:
| > - Ekonomiskt läge
| > - Bordlagda ärenden
| > -- Cryptoparty
| > -- Långsiktiga mål, vision
| > - Avrapportering från arbetsgrupperna
| > - Fråga om ansökan forskningsprojekt
| > - Halvtidsrapportering till TU-stiftelsen i Oktober (Johan)
| > - DFRI på Birdie LAN 5-8 Maj 2016? (Johan)
| > - Utbildningsprojekt inför och under Birdie? (Johan)
| > - Frågor om att representera DFRI
| > -- Global Congress
| > -- EDRi Member Meetup (informationspunkt)[2]
| > - Övriga frågor
| >
| > Alla som har ansvar för en arbetsgrupp får gärna skicka in en eller två
| > paragrafer till mig eller dfri@xxxxxxx om hur det går med deras
| > arbetsgrupp :)
| >
| > mvh
| > Emil Tullstedt
| >
| > [1] Ändrat från IRC. Hör av dig till dfri@xxxxxxx om du har intresse av
| > att delta per IRC eller telefon
| > [2] Styrelsen har redan fattat ett beslut per mail
| >
| 
| 
| -- 
| Mattias Axell
| 
| -- 
| DFRI-listan är öppen för alla.
| Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
| Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfriListpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan