[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kallelse StyrelsemöteHej DFRI,

En tanke jag haft är om DFRI kan finansiera delar av verksamheten genom
att driva säkra(re) visselblåsar-portaler för nyhetsmedia genom att
tillhandahålla Globaleaks eller SecureDrop installationer och
underhåll/support. Har för mig att jag fann en blogg (säkert
DFRI-medlem) som systematiskt granskade existerande lösningar hos t.ex.
SVT & Ny Teknik och visade på hur osäkra de är. Kan detta diskuteras på
styrelsemötet? Jag är medlem i DFRI som privatperson och tänkte att dela
dessa tankar kunde vara ett sätt att bidra. :)

Mvh,
Mattias
Open Knowledge Sverige
http://okfn.se

On 2015-08-24 10:32, Emil Tullstedt wrote:
> Hej,
>
> Uppdatering av kallelsen till styrelsemöte nästa vecka
> http://permalink.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri/1476
>
> Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 31 augusti klockan
> 18:00-19:00. Styrelsemötet hålls i centrala Stockholm[1]. Hör av dig
> till dfri@xxxxxxx om du vill delta på mötet.
>
> Agendan finns på
> https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/styrelsemote-6-2015/
> och kan komma att ändras.
>
> En sammanfattad lista över ärenden är:
> - Ekonomiskt läge
> - Bordlagda ärenden
> -- Cryptoparty
> -- Långsiktiga mål, vision
> - Avrapportering från arbetsgrupperna
> - Fråga om ansökan forskningsprojekt
> - Halvtidsrapportering till TU-stiftelsen i Oktober (Johan)
> - DFRI på Birdie LAN 5-8 Maj 2016? (Johan)
> - Utbildningsprojekt inför och under Birdie? (Johan)
> - Frågor om att representera DFRI
> -- Global Congress
> -- EDRi Member Meetup (informationspunkt)[2]
> - Övriga frågor
>
> Alla som har ansvar för en arbetsgrupp får gärna skicka in en eller två
> paragrafer till mig eller dfri@xxxxxxx om hur det går med deras
> arbetsgrupp :)
>
> mvh
> Emil Tullstedt
>
> [1] Ändrat från IRC. Hör av dig till dfri@xxxxxxx om du har intresse av
> att delta per IRC eller telefon
> [2] Styrelsen har redan fattat ett beslut per mail
>


-- 
Mattias Axell

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan