[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Möte 2015-10-05 18:30Hej!

N�sta styrelsem�te kommer att h�llas m�ndagen den 5 oktober klockan
18:30-19:30 i centrala Stockholm. M�tet �r �ppet f�r alla
medlemmar. Meddela till dfri@xxxxxxx ifall du vill n�rvara f�r att f�
n�rmare besked om plats och insl�pp.

Agendan finns p� https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/styrelsemote-7-2015/
Kontakta mig eller dfri@xxxxxxx f�r att l�gga till �renden. 

Efter m�tet finns det m�jlighet att forts�tta kv�llen med nya eller
p�g�ende projekt. 

H

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan