[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Visionsarbete för DFRIHej alla!

DFRI tänkte påbörja ett strategiarbete där vi börjar jobba med våra värderingar, visioner och långsiktiga strategier. En första workshop för att starta upp detta arbete tänkte vi ha på söndag i SUNET:s lokaler på Tulegatan i Stockholm. Alla är välkomna att delta, och många från styrelsen kommer att vara på plats för att driva arbetet framåt.

Det första steget kommer att bli att komma närmare föreningens värderingar, och i det arbetet är medlemmarnas åsikter värdefulla för oss. Arbetet kommer att bedrivas som en workshop där vi tar tillvara allas åsikter. Mötet är öppet även för de som fortfarande valt att inte bli medlemmar.

Meddela gärna till mig om ni tänker närvara, så vi vet ungefär hur många vi blir.

Plats: Tulegatan 11, Stockholm
Datum: 11:e oktober
Tid: 14.00 - 16.00

Varmt välkomna!

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail