[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Visionsarbete för DFRIOn 6 okt 2015, at 15:38, Patrik Wallström <pawal@xxxxxxxxx> wrote:

> Hej alla!
> 
> DFRI tänkte påbörja ett strategiarbete där vi börjar jobba med våra värderingar, visioner och långsiktiga strategier. En första workshop för att starta upp detta arbete tänkte vi ha på söndag i SUNET:s lokaler på Tulegatan i Stockholm. Alla är välkomna att delta, och många från styrelsen kommer att vara på plats för att driva arbetet framåt.
> 
> Det första steget kommer att bli att komma närmare föreningens värderingar, och i det arbetet är medlemmarnas åsikter värdefulla för oss. Arbetet kommer att bedrivas som en workshop där vi tar tillvara allas åsikter. Mötet är öppet även för de som fortfarande valt att inte bli medlemmar.
> 
> Meddela gärna till mig om ni tänker närvara, så vi vet ungefär hur många vi blir.
> 
> Plats: Tulegatan 11, Stockholm
> Datum: 11:e oktober
> Tid: 14.00 - 16.00
> 
> Varmt välkomna!

Hej! Jag jobbar i helgen. Men vill gärna arbeta vidare med dessa punkter.

Jag vill att vi tillsammans tar fram en långsiktig plan för att starta en nationell kryptorörelse(den långsiktiga planen för detta bör ligga på minst 3 år ). Mitt förslag är att vi börjar med biblioteken. Under 2016 vill jag därför att vi initierar möten och föreslår även att vi har ett cryptoparty som är riktat mot biblioteken förslagsvis på KB, där alla naturligtvis är välkomna.

Jag har ren mycket bra kontakt på KB som vill detta och kommer ta ett möte med KB och även Åke Nygren kring detta redan i november. Linus följer med.

Under 2016 vill jag också gärna fortsätta göra fler separatistiska event(det finns ett enormt intresse av detta och både jag och Erika gör det gärna)

//LS

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail