[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte nu på söndag kl 15:00Hej listan!

DFRI håller styrelsemöte nu på söndag kl 15:00 i Stockholm:
https://www.dfri.se/styrelsemote-8-2015-3/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan