[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Inför årsmötet: Stadgeändringar-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Hej,

På förra styrelsemötet beslutade styrelsen om att lägga ett förslag
till årsmötet om styrelsens sammansättning och arbete[1]. Bland annat
så undersöker styrelsen möjligheter för att ändra strukturen på
styrelsen för att ha längre mandat på valda ledamöter, ändra vad som
krävs för beslutsmässighet, huruvida suppleanter kan väljas till
styrelsen med mera.

Som referens för hur det ser ut nu så finns föreningens gällande
stadgar publicerade på webbsidan[2].

Medlemmar som känner sig manade att hjälpa till i det här arbetet och
har möjligheten får gärna delta på nästa styrelsemöte om en vecka som
Linus kommer att kalla till inom kort. Jag har lagt upp ett
git-repository som medlemmar kan använda för att lättare kunna föreslå
ändringar i stadgarna[3] och vi ser fram emot konstruktiva förslag,
synpunkter och idéer rörandes stadgarna för att kunna lägga fram ett
så bra förslag som vi bara kan till årsmötet.

Besök gärna vår IRC-kanal #dfri_se på OFTC[4] om du har någonting du
undrar över.

- -- 
brgs
Emil Tullstedt
sakjur
Sekreterare, :DFRI

[1] https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/styrelsemote-8-2015/
[2] https://www.dfri.se/dfri/stadgar/
[3] https://git.lysator.liu.se/sakjur/dfri-styrdokument eller
https://github.com/sakjur/dfri-styrdokument
[4] https://www.dfri.se/kontakt/
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iQIcBAEBCAAGBQJWW2DKAAoJEIBtv10tcL7Va7kQAIn3nnySyUDR9jVM3fo5aHkn
IoVC+qApEBQ5+D/8JnfBXWSIG7FM2sttvU7Gkd2vjT/yv3Bd4X+Oybm/B8NsxuCU
8nzK0bAFUYqZMnrOibTQt2aMsb/fsQRbkRoT66b4t0yZksizSuKPAl8NYatu7L5M
MM/pEhgoaU+dUPjN8/0OSnwhXP8gCVqVC8V8ongx4fqM/3D1/rQO6GbOFmN4Gnqk
/blv4Sja9Z/V8vRj1+w4iMXjaXTKTHeeA/SKs/caa/yY59EnTR/3ZWyGCt3v6ZJ/
UHIErwegv4gXG2XvUer9+5bj5d+wrCqZ40XH4FHynPSNa1UdadIW0pfFQToxy/mL
Dpu3szEMI5TyS87m4qMgSNJVymvnLfDPdV4WC9bWS+uUCdsIaYLyv7/WmF7MemE+
5a/JpOwWnNFcJET26uZcQWXT2HR3CyiM68cWT1wmeFr/l/fhBhqjTHNOl06pXf5k
qLnQQ8wt3B3Rcv8RwT1FZpwAqpg8jRCvkR/s4XijICKh5AorksAgUttv+UeBPVm1
gRakJa8Zul6d42I0CM4tUDOX+tlM/8PfFU1rzcmRNYLFZf+g7FgtnpFlSFvJdLVh
vCg87KxJfumSKPCG+XxKH0fE13fOcfyPC/HCWytGsW/+bPlLG+2PVgLzmtDOr4Ze
i3nMo+M2+gl4gcg9HB99
=VNMQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: 0x2D70BED5.asc
Description: application/pgp-keys