[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte mån 7/12 19:30Hej!

Nästa styrelsemöte hålls om en dryg vecka, måndagen den 7:e december kl
19:30 i Stockholm.

På agendan har vi att färdigställa styrelens förslag på stadgeändringar
som Emil beskrev på listan@ nyss [1].

Medlemmar välkomna. Anmäl dig på dfri@xxxxxxx om du vill vara med på
mötet.

[1] http://article.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri/1522

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan