[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] RMS i StockholmEn del av er vet säkert redan om det, men klipper in blurben här ändå:By: FOSS-Sthlm
Event Description

Richard M Stallman - RMS, legendaren och grundaren av både Free Software
Foundation och GNU-projektet besöker Stockholm och förärar oss med ett
föredrag för att lysa upp vintermörkret!

There are many threats to freedom in the digital society.  They include
massive surveillance, censorship, digital handcuffs, nonfree software
that controls users, and the War on Sharing. Other threats come from use
of web services.  Finally, we have no positive right to do anything in
the Internet; every activity is precarious, and can continue only as
long as companies are willing to cooperate with it.

Evenemanget är helt gratis och du måste inte registrera dig, vi
uppskattar det dock för att ha koll på hur många som tänker komma.


https://www.eventbrite.com/e/rms-2016-tickets-19801921079//D.S.
-- 
8362 CB14 98AD 11EF CEB6  FA81 FCC3 7674 449E 3CFC

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature