[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Användare är sina största fiender när det gäller krypterade meddelandeapparOn 2015-12-18 11:13, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> https://grahamcluley.com/2015/12/users-worst-enemy-comes-encrypted-messaging-apps/?utm_source=[enväldansmassaskräp]

Hej, låt mig förkorta den där länken lite och ta bort det helt onödiga
tracking-bihanget:

https://grahamcluley.com/2015/12/users-worst-enemy-comes-encrypted-messaging-apps/

Alla länkar som innehåller parametrar (efter frågetecknet) med "utm_" är
trackinglänkar som med fördel kan göras lite kortare och samtidigt mer
lättlästa :)

Mvh, en som är på korståg mot tracking-länkar.

-- 
Mikael Nordfeldth
https://blog.mmn-o.se/
XMPP/mail: mmn@xxxxxxxxxx
OpenPGP Fingerprint: AE68 9813 0B7C FCE3 B2FA 727B C7CE 635B B52E

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature