[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dataskyddslag på GOn 2015-12-16 12:29, Sus Andersson wrote:
> http://www.politico.eu/article/deal-data-protection-laws-parliament-privacy-tech-digital/

Hej, tänkte bara upplysa kort att om man inte tittade på ovanstående
mail i text-läge (mailet var skickat som HTML) så var det oerhört lätt
att luras att klicka på länken som _egentligen_ gick till följande
trackingtjänst:

http://politico.us8.list-manage.com/track/click?u=[skräp]

Ett hett tips till alla är att konfigurera sina mailklienter att:
   1. för sin egen säkerhet: läsa mail som text (inte HTML)
   2. för andras säkerhet: komponera egna mail som text (inte HTML)

I ex. Thunderbird/Icedove är inställningen för visning av mail i menyn:
   View -> Message Body As -> Plain text

Mvh, en som är på korståg mot tracking-länkar.

-- 
Mikael Nordfeldth
https://blog.mmn-o.se/
XMPP/mail: mmn@xxxxxxxxxx
OpenPGP Fingerprint: AE68 9813 0B7C FCE3 B2FA 727B C7CE 635B B52E

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature