[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Tips från 32c32015-12-28 11:00 GMT+01:00 Joel Purra <mig@xxxxxxxxxxxx>:
Vad är era tips för DFRI-folk?
Även om idéerna finns, brukar DFRI ha problem att skaffa pengar för kunna genomföra större projekt. Kanske kan man lära något av den här presentationen?

"Hacking EU funding for a decentralizing FOSS project"
Understanding and adapting EU legal guidelines from a FOSS perspective
https://media.ccc.de/v/32c3-7300-hacking_eu_funding_for_a_decentralizing_foss_project#video