[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Spam-markerat av gmail (Re: [DFRI-listan] Tips från 32c3)mån 2015-12-28 klockan 21:29 +0100 skrev Mikael Falkvidd:
> Vet inte om någon bryr sig, men nedanstående mail spam-markerades i 
> gmail. Headrarna säger så här om någon är intresserad av att felsöka:
> 
> dkim=neutral (body hash did not verify) header.i=@tassmjau.com;
> dmarc=fail (p=QUARANTINE dis=NONE) header.from=tassmjau.com

Vad jag kan se har Gmail tekniskt sett gjort helt rätt.

Skickar man mail till mailinglistor är det rätt vågat att via DMARC
signalera p=quarantine.

Möjligtvis att man skulle kunna diskutera hurtillvida DFRI vill ställa
om sin mailman att sluta lägga till sidfoten. Ett annat (snäppet
grövre) alternativ är att skriva om avsändaradressen, och på så vis
istället låta @lists.dfri.se ansvarar för mailen.

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part