[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Arbetsmöte om våra Tor-relän (RPiTor)DFRI har genom RPiTor-projektet placerat ett antal små Tor-relän ute hos
intresserade medlemmar. Dessa relän är tänkta att i princip sköta sig
själva men de är inte riktigt så stabila som man skulle önska. Detta
tänkte vi försöka åtgärda genom att under några timmar arbeta med att
förbättra mjukvaran i dessa relän.

Arbetsmötet är söndagen 17 april 11:00-15:00 i centrala Stockholm.

Exempel på frågor vi tänkte arbeta med:
1. Har någon annan ett liknande/bättre projekt som vi kan kopiera?
2. Behöver vi byta till en annan OS distribution?
3. Kan vi lägga in mer felhantering i koden?
4. Behöver vi uppdatera versionerna av Tor och andra komponenter?

Är du intresserad av att hjälpa till med detta?
Har du något förslag till svar på fråga 1?
Vill du själv stödja kampen för ett fritt internet genom att låta ett relä bo hos dig?

Kontakta dfri@xxxxxxx om du är intresserad!

Peter Michanek
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan