[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: Re: [Okfn-se] [DFRI-listan] Inbjudan: MyData Conference 30/8-2/9 2016 - Advancing Human Centric Personal DataSåg detta nu, väldigt intressant! Väldigt aktuellt vad gäller integritet.Vad har man för planer för att få en ändring i frågan? 

// Asmen---- Mattias Axell skrev ----

Ursäkta, rättning av dålig svenska:

Allt fokus är på hur paradigmet idag kan flippas från att användaren är
produkten till att användaren istället blir ägaren i full kontroll av sin personliga & privata data.

Tack för överseende!
/Mattias

On 2016-04-10 22:38, Mattias Axell wrote:
> Hej listan!
>
> Vill dela detta med er här om MyData Conference 2016 om "Advancing human
> centric personal data" i Helsingfors, Finland som går av stapeln
> 31/8-2/9. Allt fokus är på hur modellen kan flippas från användaren är
> produkten till att blir ägaren av sin data i full kontroll.
>
> Day 1: Why – “Sharing the value of personal data”
> Day 2: What – “Show me the action”
> Day 3: How – “Make it happen, make it right”
>
> Konferensens hemsida: http://mydata2016.org/
>
> Workflow här: https://trello.com/b/fWhUb1eN/mydata-2016
>
> Inbjudan från i vintras:
>
> "As some of you might well know the negotiations of EU General Data
> Protection Regulations are finally ready:
> http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
>
> This means that 2016 will be intensive year of organizations starting to
> implement changes for the new regulation. We are organizing a very big
> international event about human centric personal data management in
> Helsinki Aug 31st - Sep 2nd, please mark this in your calendars
> http://mydata2016.org/2015/12/save-the-date/
>
> The MyData paper (12-pages) that I refered couple of times in the meeting
> is published by the Finnish Ministry of Transportation and Communications.
> You can download and read it from here:
> http://www.lvm.fi/documents/20181/859937/MyData-nordic-model/2e9b4eb0-68d7-463b-9460-821493449a63?version=1.0
>
>
> Hoppas några blir intresserade av att åka!
>
> Mattias Axell
> Open Knowledge Sverige <http://okfn.se>
> Projektledare FrågaStaten <http://fr%C3%A5gastaten.se> @FragaStaten
> <https://twitter.com/fragastaten>
> ------------------------------------------
> Tryckfrihetsförordningen | Offentlighetsprincipen | 1766-2016
> FrittOrd250.se <http://frittord250.se> @frittord250
> <https://twitter.com/frittord250>
> ------------------------------------------
>

_______________________________________________
okfn-se mailing list
okfn-se@xxxxxxxxxxxxxx
https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se