[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] NäthatsutredningenHej listan!

Idag för tre månader sedan presenterades utredningen "Integritet och
straffskydd" (SOU 2016:7) [1], även kallad näthatsutredningen.

[1] http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20167/

Själva utredningen är på över 650 sidor men den har diskuterats en del,
dock inte inom DFRI vad jag har sett. Är det någon som har läst den och
har en uppfattning om vad som är bra resp. dåligt?


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan